parallax background

Kệ Narrow Aisle & Vna Rack

ĐẶC TÍNH KỆ CHỨA HÀNG NARROW AISLE & VNA RACK


 + Chiều ngang của lối đi nhỏ nhất và tận dụng được diện tích chứa hàng.
 + Phù hợp với việc số lượng vật liệu vào kho chứa thấp và khối lượng lớn hàng tồn kho.
 + Ứng dụng phù hợp với những khoang chứa hàng cao.

SẢN PHẨM KHÁC

Các sản phẩm kho kệ chứa hàng khác của công ty DANCUONG RACK
parallax background

Bộ Phận Tư Vấn Khách Hàng!
Hotline: 0909 529 958