parallax background

Hệ Thống Kệ Double Deep


ĐẶC TÍNH KỆ CHỨA HÀNG DOUBLE DEEP+ Các pallet ở phía sâu bên trong được đưa vào lấy ra bằng loại xe nâng đặc biệt với tay nâng được điều khiển kéo dài ra. Sức chứa hàng hóa trong kho cao hơn so với kệ kho Selective.
+ Vốn đầu tư cơ bản trên mỗi giá kệ ước tính ngang bằng với vốn đầu tư cơ bản đối với kệ Selective. Yêu cầu xe nâng theo kiểu có càng nâng điều khiển sâu vào trong để đưa pallet vào kệ và lấy ra khỏi kệ.
+ Giới hạn về Tải trọng và độ cao phụ thuộc vào khả năng của xe nâng.
+ Nhân viên kho muốn lấy pallet phía trong thì phải di chuyển pallet phía trước.
+ Pallet để vào sâu lấy ra trước theo nguyên lý “Vào sau – Ra trước – (LIFO)”.
+ Do các giá kệ được xếp theo kiểu một cái đứng sau cái kia nên khoảng trống chọn hàng bị giảm xuống.Diện tích sử dụng sàn kho chứa hàng đạt 50%.

SẢN PHẨM KHÁC

Các sản phẩm kho kệ chứa hàng khác của công ty DANCUONG RACK
parallax background

Bộ Phận Tư Vấn Khách Hàng!
Hotline: 0909 529 958