parallax background

Giá kệ chứa pallet - Kệ để hàng

“KỆ SELECTIVE” HAY “NON-SELECTIVE”, CÁI NÀO THÍCH HỢP CHO BẠN?

ĐẶC ĐIỂM GIÁ KỆ SELECTIVE

Sự lựa chọn dạng kệ chứa hàng nào tốt nhất trong nhu cầu mà bạn đề nghị, được quyết định trong 2 loại giá kệ chứa hàng này.

Hệ thống kệ Selective hàng hóa lưu chuyển nhanh, cung ứng tức thì , dễ chọn lựa,… và sẵn sàng sử dụng tất cả các pallet.

Còn hệ thống kệ không chọn lựa thì hạn chế trong việc sử dụng pallet, mà chỉ sử dụng những pallet riêng biệt. Tuy nhiên hệ thống kệ chứa hàng này có không gian sử dụng hiệu quả hơn hệ thống kệ chọn.


HỆ THỐNG KỆ CHỨA HÀNG SELECTIVE GỒM:

  Selective Rack
  Double Deep Rack
  Very Narrow Aisle (VNA)

HỆ THỐNG KỆ CHỨA HÀNG NON-SELECTIVE GỒM:

  Drive In Rack
  Push Back Rack
  Pallet Live Storage


 Thông thường một giải pháp đúng đắn thì nên chọn sự phối hợp của cả 2 hệ thống giá kệ này. 
 
 Theo kinh nghiệm của chúng tôi, hiệu quả quản lý kho được tốt hơn do hàng hóa được lưu thông nhanh và tận dụng được không 

gian sử dụng cho kho chứa hàng. 
 
 

BẠN PHẢI BIẾT BẠN CẦN GÌ?

Để chọn ra ngân sách đầu tư tối ưu cho hệ thống kệ chứa hàng đạt hiệu quả tốt nhất, thì bạn phải tính toán được những yếu tố sau đây:

- Số lượng sản phẩm hàng hóa chứa trong kho. 
- Kích thước, khối lượng của mỗi sản phẩm. 
- Thời gian lưu kho, hay tốc độ lưu chuyển hàng hóa trong một khoảng thời gian nhất định. 
- Kích thước, trọng lượng của hàng hóa được cất giữ trong kho. 
- Mức độ tăng trưởng sản phẩm hàng hóa sẽ được lưu giữ trong kho. 
- Kể cả những vấn đề khác bao gồm các phương tiện, dụng cụ được sử dụng xếp dỡ hàng hóa, ... 
 
 

SẢN PHẨM KHÁC

Các sản phẩm kho kệ chứa hàng khác của công ty DANCUONG RACK
parallax background

Bộ Phận Tư Vấn Khách Hàng!
Hotline: 0909 529 958