• Kệ chứa khuôn mẫu chuyên dụng

Hệ thống kệ chứa khuôn mẫu chuyên dụng được ứng dụng tại các doanh nghiệp lớn như Muto, Siamp, Farmas,....

Với công dụng tối ưu hóa không gian nhà xưởng chứa khuôn, lập quy trình kiểm tra bảo dưỡng định kỳ khuôn mẫu dễ dàng theo tiêu chuẩn công nghiệp; Vận hành an toàn cho công nhân như nâng, hạ, xuất nhập khuôn mẫu nhanh nhất;Mỗi tầng giá kệ có thanh ray trượt di động,chốt bảo hiểm chắc chắn,mâm trượt ra vào an toàn; Giúp quản lý và vận hành kho nhanh chóng hiệu quả tuyệt vời.

parallax background

Bộ Phận Tư Vấn Khách Hàng!
Hotline: 0909 529 958