• Hệ Thống Kệ Sàn Mezzanine

Hệ thống Sàn kệ sẽ tận dụng được khoảng không gian của nơi lưu trữ hàng hóa trong kho đây là cách tạo ra mặt bằng mới nhanh chóng, tiết kiệm chi phí đầu tư so với việc xây dựng mới hoặc mở rộng thêm nhà xưởng. Khi lắp đặt hệ thống sàn kệ không làm ảnh hưởng đến sản xuất bên dưới hoặc thay đổi cấu trúc hiện có tại mặt bằng. Hệ thống Sàn Kệ Vinarack có thể tháo lắp, di dời sang vị trí khác một cách nhanh chóng.

Sử dụng phổ biến trong hầu hết các ngành công nghiệp, sản xuất, trung tâm hàng hóa..., đặc biệt những doanh nghiệp sản xuất vải, nguyên liệu dệt may hiện nay.

parallax background

Bộ Phận Tư Vấn Khách Hàng!
Hotline: 0909 529 958